• VW Diesel Emissions Foundation

    Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting

    Juridische actie voor kopers en lessees van “Dirty Diesel” voertuigen

Op 18 September 2015 heeft de Amerikaanse Environmental Protection Agency een kennisgeving van schending van de Federal Clean Air Act uitgevaardigd. De reden: Volkswagen misleidde het emissietest-regime van de Verenigde Staten. De Amerikaanse toezichthouders onthulden dat bepaalde Volkswagen-auto‘s waren ontworpen om te voldoen aan de emissie-eisen alleen tijdens officiële laboratoriumtests (smogtests / APK-keuringen). De Volkswagen auto‘s gebruikten hiervoor speciale software. Tijdens het rijden op de weg stootten de auto’s buitensporige en schadelijke stikstofoxides (Nox) uit.

Deze misleiding was niet beperkt tot voertuigen in de Verenigde Staten. Kraftfahrt-Bundesambt (de “KBA”), de Duitse typegoedkeuringsinstantie voor voertuigen, kondigde op 25 september 2015 aan dat Volkswagen AG ook dergelijke software in Europa had geïnstalleerd in voertuigmodellen met de EA189 1.2, 1.6 en 2.0 liter dieselmotoren.

Uiteindelijk concludeerde de Autoriteit Consument & Markt (de “ACM”) dat Volkswagen AG zich schuldig maakte aan oneerlijke handelspraktijken voor het verkopen en verhuren van deze voertuigen aan consumenten als milieuvriendelijk en groen, terwijl ze in werkelijkheid buitengewoon veel schadelijke stoffen uitstootten. De ACM legde een boete van EUR 450.000 (de maximale boete) op aan Volkswagen AG voor het misleiden van consumenten.

Doel van de Stichting

Het doel van onze stichting is het beschermen van de belangen van consumenten – binnen of buiten Nederland (maar met uitzondering van de Verenigde Staten) – die schade hebben geleden bij het kopen of leasen van voertuigen, waaronder Volkswagen, Audi, SKODA, en SEAT, modeljaren 2009-2015, uitgerust met EA189-dieselmotoren met software voor emissie-fraude. De personen wier belangen de Stichting beschermt worden aangeduid als de Gedupeerden, zoals gedefinieerd in de statuten die beschikbaar zijn op deze website.

De Stichting zal haar doelstellingen bereiken door onder meer: geinformeerd te worden en blijven over komende en hangende procedures, ongeacht de jurisdictie, ingesteld tegen een of meer Volkswagen-entiteiten; het instellen van juridische procedures; het voeren van onderhandelingen met een of meer van de Volkswagen Groep Entiteiten (zoals gedefinieerd in de statuten op deze website), of Volkswagen-vertegenwoordigers, -bestuurders, dan wel -beleidsmakers, en het sluiten van schikkingsovereenkomsten, al dan niet vergezeld door het indienen van een verzoek om deze bindend te verklaren op grond van de Nederlandse Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM); of het innen van claims, onder bijvoorbeeld een volmacht van de Gedupeerden of via zaakwaarneming.

U vindt meer informatie over het doel en de missie van de Stichting in de statuten van de Stichting, hier beschikbaar.